Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach
POKL - Narodowa Strategia Spójności CISPOL Polanowice Europejski Fundusz Społeczny

   
        Gmina Byczyna

    Wojewódzki Urząd Pracy w Opole

Nowe Perspektywy...
"Nowe Perspektywy" - projekt Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach realizowany w ramach
Poddziałania 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Głównym celem projektu
jest poprawa dostępu do zatrudnienia
osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej narażonych na wykluczenie społeczne.


Bezpośrednim celem projektu jest:

doskonalenie umiejętności zawodowych
zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
podniesienie umiejętności organizacyjnych
rozwój umiejętności społecznych

Za sprawą projektu beneficjenci otrzymują szansę zdobycia umiejętności praktycznych poprzez:

reintegrację zawodową w warsztatach CISPOL
staże zawodowe
udział w kursach kwalifikacyjnych
Copyright © 2009-2011: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion

Wiercenie studni podkarpackieSklep BHP WrocławSpotkania biznesowe WrocławFabryka bombek