Nowe Perspektywy
          Nowe Perspektywy

Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach

POKL CISPOL Polanowice Europejski Fundusz Społeczny

        Gmina Byczyna

    WUP Opole

Projekt Nowe Perspektywy...
"Nowe Perspektywy" - projekt Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach realizowany w ramach
Poddziałania 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Nowe Perspektywy
Głównym celem projektu
jest poprawa dostępu do zatrudnienia
osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej narażonych na wykluczenie społeczne.


Bezpośrednim celem projektu jest:

li doskonalenie umiejętności zawodowych
li zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
li podniesienie umiejętności organizacyjnych
li rozwój umiejętności społecznych

Za sprawą projektu beneficjenci otrzymują szansę zdobycia umiejętności praktycznych poprzez:

li reintegrację zawodową w warsztatach CISPOL
li staże zawodowe
li udział w kursach kwalifikacyjnych
Copyright © 2009-2011: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotionSpotkania biznesowe Wrocław