Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach
POKL - Narodowa Strategia Spójności CISPOL Polanowice Europejski Fundusz Społeczny

   
        Gmina Byczyna

    Wojewódzki Urząd Pracy w Opole

Aktualności...
"Nowe Perspektywy" - projekt Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach realizowany w ramach
Poddziałania 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Copyright © 2009-2010: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion

Rękawice ochronne WrocławSale szkoleniowe WrocławTurnusy rehabilitacyjne Kołobrzeg