Nowe Perspektywy
          Nowe Perspektywy

Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach

POKL CISPOL Polanowice Europejski Fundusz Społeczny

        Gmina Byczyna

    WUP Opole

CIS Polanowice - aktualności...
"Nowe Perspektywy" - projekt Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach realizowany w ramach
Poddziałania 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CISPOL Polanowice

CISPOL Polanowice

CISPOL Polanowice

CISPOL Polanowice

CISPOL Polanowice

CISPOL Polanowice

CISPOL Polanowice

CISPOL Polanowice

CISPOL Polanowice
CISPOL Polanowice

CISPOL Polanowice

CISPOL Polanowice

CISPOL Polanowice

CISPOL Polanowice

CISPOL Polanowice
Copyright © 2009-2010: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion • Sale szkoleniowe Wrocław