Nowe Perspektywy
          Nowe Perspektywy

Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach

POKL CISPOL Polanowice Europejski Fundusz Społeczny

        Gmina Byczyna

    WUP Opole

O Centrum Integracji Społecznej...
Ideą Centrum jest socjalizacja wtórna, dzięki której człowiek na nowo nabywa lub odświeża ideały, normy i reguły, które warunkują pełny udział w społeczeństwie. Jesteśmy nie tylko zakładem pracy ale staramy się odbudować więzi społeczne, rodzinne, koleżeńskie, dostrzegamy sfery życia inne niż tylko sytuacja tych osób na rynku pracy. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest zmiana sposobu myślenia każdego uczestnika.

Z każdym rokiem rozszerzamy zakres przekwalifikowania zawodowego poprzez kursy czy szkolenia. Naszym celem jest wyposażenie uczestników w określone umiejętności zawodowe przydatne do samodzielnego świadczenia pracy. Na przestrzeni działalności Centrum zorganizowaliśmy następujace szkolenia:

li Opiekunka środowiskowa
li Opiekunka środowiskowa z elementami języka niemieckiego
li Doręczyciel poczty
li Gry i zabawy dla opiekunek świetlic środowiskowych
li Animator świetlic wiejskich
li Obsługa sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych
li Opiekunka domowa ludzi starszych
li Poprawa wizerunku jako element aktywizacji zawodowej
li Kurs krawiecki
li Podstawy obsługi komputera i internetu

Łącznie przeszkolono 174 osoby.

CIS w tym zakresie współpracuje z różnymi partnerami instytucjonalnymi:

li OPS-y
li Urząd Pracy
li Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej
li Sąd Rejonowy
li Poradnia Zdrowia Psychicznego
li Poradnia Odwykowa
li Policja

W Centrum narzędzia aktywnej integracji mają charakter zindywidualizowany i zawarte są w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego, które określają zakres reintegracji zawodowej i społecznej.
Copyright © 2009: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotionMaski oddechowe Wrocław