Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach
POKL - Narodowa Strategia Spójności CISPOL Polanowice Europejski Fundusz Społeczny

   
        Gmina Byczyna

    Wojewódzki Urząd Pracy w Opole

O Centrum Integracji Społecznej...
Ideą Centrum jest socjalizacja wtórna, dzięki której człowiek na nowo nabywa lub odświeża ideały, normy i reguły, które warunkują pełny udział w społeczeństwie. Jesteśmy nie tylko zakładem pracy ale staramy się odbudować więzi społeczne, rodzinne, koleżeńskie, dostrzegamy sfery życia inne niż tylko sytuacja tych osób na rynku pracy. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest zmiana sposobu myślenia każdego uczestnika.

Z każdym rokiem rozszerzamy zakres przekwalifikowania zawodowego poprzez kursy czy szkolenia. Naszym celem jest wyposażenie uczestników w określone umiejętności zawodowe przydatne do samodzielnego świadczenia pracy. Na przestrzeni działalności Centrum zorganizowaliśmy następujące szkolenia:

Opiekunka środowiskowa
Opiekunka środowiskowa z elementami języka niemieckiego
Doręczyciel poczty
Gry i zabawy dla opiekunek świetlic środowiskowych
Animator świetlic wiejskich
Obsługa sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych
Opiekunka domowa ludzi starszych
Poprawa wizerunku jako element aktywizacji zawodowej
Kurs krawiecki
Podstawy obsługi komputera i internetu

Łącznie przeszkolono 174 osoby.

CIS w tym zakresie współpracuje z różnymi partnerami instytucjonalnymi:

OPS-y
Urząd Pracy
Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej
Sąd Rejonowy
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Odwykowa
Policja

W Centrum narzędzia aktywnej integracji mają charakter zindywidualizowany i zawarte są w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego, które określają zakres reintegracji zawodowej i społecznej.
Copyright © 2009: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotionMaski oddechowe Wrocław