Nowe Perspektywy
          Nowe Perspektywy

Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach

POKL CISPOL Polanowice Europejski Fundusz Społeczny

        Gmina Byczyna

    WUP Opole
Kadra projektu "Nowe Perspektywy"...
"Nowe Perspektywy" - projekt Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach realizowany w ramach
Poddziałania 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kierownik projektu PO KL "Nowe perspektywy"
mgr Marcin Juszczyk

Koordynator ds. monitoringu projektu PO KL "Nowe perspektywy"
Anna Bogusławska

Księgowa projektu PO KL "Nowe perspektywy"
Czesława Feldman

Pracownik ds. płacowo-kadrowych projektu PO KL "Nowe perspektywy"
Anna Jurczyk-Zdziuch

Koordynator ds. rekrutacji i szkoleń projektu PO KL "Nowe perspektywy"
Wioletta Kardas

Koordynator ds. promocji projektu PO KL "Nowe perspektywy"
mgr Aleksandra Taradowska-Kostrzewa


Copyright © 2009-2010: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion • Wypoczynek Kołobrzeg